2022 Schedule

April 30th & May 1st – 2022 Spring Handicap

May 22nd – May Shoot

July 24th – July Shoot

September 16th, 17th, & 18th – CSTA Zone Shoot

October 9th – October Shoot

2021 Schedule

April 24th & 25th – Two-day ATA Shoot Spring Handicap

May 23rd – ATA Shoot

July 9th, 10th, & 11th – ATA Southwestern Zone Shoot

August 1st – ATA/CSTA Southern Zone Qualifier

October 10th – ATA Shoot